DEADXMACRO tarafından Rust için Makrolar

Analitik veri işleme politikası

Tataristan Cumhuriyeti, Kazan şehri
Mayıs'ın yedisi, iki bin yirmi birinci yıl. 

Bu politika, bireysel bir girişimcinin Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir ekidir Timur Ildusovich Galiakhmetov (bundan böyle Operatör olarak anılacaktır) tarafından çerezler, HTTP başlıkları, web işaretçileri ve sayaçlar aracılığıyla alınan analitik verilerin işlenmesine ilişkin prosedür ve koşullar hakkında bilgi içerir.

1.1. Çerezler, HTTP başlıkları, web işaretçileri tarafından toplanan veriler ve Operatörden Kullanıcının cihazına ve Kullanıcıdan Operatöre iletilen sayaçlar, Operatör tarafından gizlilik politikası ve kişisel veri işleme uyarınca kişisel veri işleme amaçlarına ulaşmak için kullanılabilir.

1.2. Operatör, Hizmet üzerinde farklı amaçlara hizmet eden ve bunlara bağlı olarak aşağıdaki kategorilerden birine atanabilen farklı çerez türleri kullanır:

- "Zorunlu", yani Hizmetin kritik bileşenlerinin çalışması, Kullanıcının cihazının teknik özelliklerinin ve kullanılan yazılımın tanımlanması ve ayrıca Kullanıcı tarafından yetkilendirme ve ödeme yapılması için kesinlikle gerekli olan çerezler;

- "Analitik", yani Hizmetin Kullanıcıları tanımasına, sayılarını saymasına ve Hizmet üzerinde gerçekleştirilen eylemler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere Hizmet üzerinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında bilgi toplamasına olanak tanıyan çerezler;

- "Teknik", yani hataları belirlemek ve Hizmetin performansını artırmak için yeni özellikleri test etmek amacıyla Kullanıcıların Hizmetle etkileşimleri hakkında bilgi toplayan çerezler;

- "İşlevsel", yani Kullanıcı'nın Hizmet'in belirli işlevlerini almasına, Hizmet arayüzü ile etkileşime girmesine ve özelliklerini kullanmasına, Hizmet'te gerçekleştirilen eylemler hakkında bilgi kaydetmesine ve Kullanıcı tarafından girilen bilgileri hatırlamak, tercih edilen dili, konumu vb. kaydetmek için Hizmet'i Kullanıcı'nın ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine olanak tanıyan çerezler;

- "Üçüncü taraf", yani toplanan bilgilerin analizine dayalı olarak Kullanıcının ilgisini çekebilecek reklamları görüntülemek için Kullanıcı, trafik kaynakları, Kullanıcının eylemleri ve Kullanıcıya gösterilen reklamların yanı sıra Kullanıcının Hizmeti ziyaret ettiği reklamlar hakkında bilgi toplayan çerezler. Söz konusu çerezler ayrıca istatistiksel ve araştırma amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

1.3. Operatör, zorunlu çerezleri kullanırken açıkça onay istemez. Kullanıcı, kişisel verilerinin zorunlu çerezler kullanılarak toplanmasını istemiyorsa, cihazındaki yazılımda bunların İşletmeciye sağlanmasını devre dışı bırakabilir. Bu durumda, Kullanıcı artık Hizmetin zorunlu çerezlerle ilgili işlevselliğine erişemeyecektir, bu da Hizmetin tamamen çalışmamasına veya yanlış çalışmasına neden olabilir.

1.4. Operatör, işlevsel ve analitik çerezleri yalnızca Kullanıcının rızasıyla kullanabilir; bu genellikle Sözleşmeyi kabul ederek ve Hizmeti kullanmaya başlayarak ifade edilir. Aksi takdirde, Kullanıcı, işlevselliğine zarar vermeden Hizmetin ayarlarından devre dışı bırakarak bu tür çerezlerin kullanımını reddetme hakkına sahiptir.

1.5. Kullanıcı, Hizmet ile çalışmak için kullanılan cihazlarının ve yazılımlarının, sürümlerine ve yapılandırmalarına bağlı olarak, herhangi bir ve belirli siteler ve uygulamalar için çerezlerle işlemleri yasaklama işlevinin yanı sıra önceden alınan çerezleri silme işlevine sahip olabileceğini veya olmayabileceğini kabul eder.

1.6. Operatör, güvenlik gereksinimleri nedeniyle Kullanıcının cihazının çerezlerin alınmasına ve alınmasına zorunlu olarak izin vermesi için bir gereklilik belirleme hakkına sahiptir.

1.7. Çerez dosyasının yapısı, içeriği ve teknik parametreleri Operatör tarafından belirlenir ve Kullanıcıya önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanıcı, gizlilik ve kişisel veri işleme politikası tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak Operatöre bir talep göndererek çerezler hakkında gerekli tüm bilgileri alma hakkına sahiptir.

1.8. İşletmeci tarafından Hizmete yerleştirilen sayaçlar, Hizmetin kalitesini, kullanılabilirlik düzeyini ve Hizmeti iyileştirmek amacıyla çerezleri analiz etmek ve Hizmetin kullanımına ilişkin kişisel verileri toplamak için İşletmeci tarafından kullanılabilir. Sayaç işletiminin teknik parametreleri Operatör tarafından belirlenir ve Kullanıcıya önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1.9. Operatör ayrıca Hizmetin kullanımı hakkında bilgi toplamak için web işaretlerini tek başına veya çerezlerle birlikte kullanabilir. Kullanıcı, yazılımlarının ayarlarında görüntülerin yüklenmesini yasaklayarak Hizmeti kullanırken web işaretçilerini engelleme hakkına sahiptir.

Bireysel girişimci Galiakhmetov Timur Ildusovich, INN 165913802572
Tataristan Cumhuriyeti, Kazan şehri 

Sayfa başına dön